Forside
Den glemte Luther Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 30. december 2017 02:50Året 2017 var bl.a.  et Luther-år, dvs.  500-året for hans berømte 95 teseri Wittenberg. Men dette Luther-år var et flop.

Luthers teologiske tankegang var styret af  evangeliet, som han trods egne fejl og brist i den grad kendte sig "trolovet" med.  Kristi evangelium om den tilregnede retfærdighed ved tro (Rom. 1:17) var " kommet"  til ham som en åbenbaring, hvor Bibelen pludselig fik et nyt nådigt ansigt, som var for ham som at gå igennem paradisets porte (hans egne ord).

Han blev Guds ufuldkomne redskab til den evangeliske vækkelse, der fik navnet reformationen. Vore dages Luther-celebranter glemmer bare, at reformationen ikke er et  statisk, afsluttet kapitel, men kun begyndelsen til stadig fornyelse, uden hvilken vi dør.  "Ecclesia semper reformanda est" er en af reformationens grundteser, dvs. kirken må altid forny sig.

Som det rigtigt er sagt, går sandheden ikke automatisk i arv, men må tilkæmpes fra slægt til slægt.  Kirkehistoriens vækkelser har allesammen været evangeliske genopdagelser, der bl.a. fortsatte, hvor Luther slap.

Disse var ikke nye tillæg til Bibelen, men vækkende "påmindelser" (2. Pet. 3:1, 1:13).  M.a.o.:  En ny, ydmyg tilbagevenden til Bibelen som ikke bare lære- men leveord. Et sådant eksistentielt forhold til Skriften havde Luther.  Hans imponerende videnskabelige arbejde med Bibelen (grundsprog, oversættelse) kom i 2. række.  Han selv drak af Bibelen.

Jeg véd om mindst eet tilfælde, hvor der fra katolsk side vistes større kærlighed til Luther end blandt lutheranerne.  Afdøde katolske biskop, Hans Martinsen, sagde i et foredrag:  "I kalder jer lutheranere, men hvor meget betyder den Bibel for jer, som Luther lagde så stor vægt på?"

Vækkelse tales der tit letsindigt om.  Men det er først og fremmest en bibelvækkelse, der er brug for i dit og mit liv.  Da må vi i stilhed lade den Ånd, som har indblæst Skriften, stave teksten for os , sådan som Han gjorde det for Luther.

Iøvrigt var det Luther inderligt imod, at nogen kirke kaldte sig med hans navn.  "Jeg er jo ikke død for nogen", sagde han.

30.12.17 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)