Forside
Hvad brænder vi for? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 17. november 2011 03:44
Say it simple, say it often, and let it burn! (ukendt kilde)

Jeg har i mange, mange år haft et godt samarbejde med det norske blad ”Evangelisten”.  Det har jeg kunnet glæde mig over af den simple grund, at jeg dér gennem årene har mødt brødre, som brændte for evangeliets forkyndelse til vor tids fortabte mennesker.

Det siger jeg ganske frimodigt, fordi der findes færre og færre, som brænder for sjæles frelse og – ak! – flere og flere gode og ”alvorlige” kristne, som brænder for alt muligt andet mellem himmel og jord, fx politik, en bedre moral, etiske værdier, bedre TV-programmer, et afklaret forhold til EU, Mellemøsten,  osv. osv.

Alt dette kan være godt, men er alligevel ikke godt nok.  ”Gør en evangelists gerning!” lyder den apostolske formaning til Timoteus (2. Tim. 4:5) og til alle Kristi efterfølgere.  Vi har ganske vist ikke alle gaven som evangelist, - men vi er alle kaldede til i det mindste at gøre en evangelists gerning. Eller blot prøve på det.  Det gør du både ved din tilstedeværelse og dine vidnesbyrd ord.

Mange hører til ”de stille i landet”, som stilfærdigt peger på Kristus. De er ikke selskabslivets frivole midtpunkter, men i mange ”private” sammenhænge har de en udstråling fra ”en anden verden” med ind i mellem et ord, som gør mere indtryk end mange præsters ”fine” prædikener.  De gør efter min bedste overbevisning ”en evangelists gerning.”

Den ensomme nabo eller ham el. hende, du kom i samtale med på vejen, har ikke mødt dig forgæves.  Du gav måske et sådant menneske en god lille, evangelisk traktat som ”follow up” på jeres samtale.  Som en missionær fra Paraguay sagde til mig:  ”Du véd aldrig, hvad en traktat kan gøre.”  Og hun nævnte et ex på, hvordan en sådan havde ført til en sjæls frelse.

Men det er aldrig noget, du bare gør flegmatisk og skødesløst ”med venstre hånd”, som en slags ”hobby” el. lign.  Det er en ild, som brænder i din sjæl antændt af evangeliets Ånd.  O, må dog aldrig den Ånd udslukkes!  1. Thess.5:19

17.11.11 – jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)